Google+

Belangrijke klantinformatie

Belangrijke klantinformatie


Retourbeleid
Recht op terugkeer
U kunt terugkeren naar de goederen ontvangen, zonder opgave van redenen binnen 14 dagen door het terugzenden van de goederen.
De tijd limiet begint na ontvangst van deze instructie in de vorm van tekst (bijvoorbeeld brief, fax, E-Mail), maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in de terugkerende levering van soortgelijke goederen niet vóór de ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet voldoen aan onze verplichtingen in overeenstemming met artikel 246 § 2 in samenhang met § 1, lid 1 en 2 EGBGB, alsmede onze verplichtingen conform § 312 g van lid 1 zin 1 BGB juncto artikel 246, lid 3, EGBGB.


Alleen wanneer niet is ingeschakeld voor de verzending van goederen (bijvoorbeeld in het geval van volumineuze goederen), kunt u de terugkeer door opnameverzoek in tekstvorm declareren.
Om te voldoen aan de gestelde termijn, is de tijdige verzending van de goederen voldoende
In ieder geval, is het rendement op onze kosten en risico
De terugkeer of de retourverzoek moet worden verzonden naar:

Franz Joachim Zimmermann
Flachsbleiche 72
41564 Kaarst
Duitsland

zimmermann@goldenerzirkel.de
Fax: 0049 2131797909


Terugkeer gevolgen
In het geval van een effectieve terugkeer zijn om terug te keren de voordelen ontvangen en eventuele voordelen.
Een verslechtering van het product en voor uitkeringen (bijv. de voordelen van het gebruik), het niet of gedeeltelijk of alleen in een verslechterde toestand kan worden afgegeven, dient u ons zoveel compensatie bieden.
Voor het verval en voordelen moet u alleen betalen compensatie voorzover de Taakgebruik of verslechtering op de behandeling van de zaak is verschuldigd, die verder gaat dan het testen van eigenschappen en de werking.

"De eigenschappen testen en werking" is het testen en evalueren van de respectieve goederen, want het is mogelijk en gemeenschappelijk in de winkel. Verplichtingen voor de terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen te worden vervuld. De termijn begint voor u met de verzending van de goederen of de retourverzoek voor ons met de ontvangst.

Franz Joachim Zimmermann Goldener Zirkel
Uitzonderingen:
Dit recht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand

1. mei voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant (Arbeidsovereenkomsten), vervaardigd of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften of als gevolg van hun aard, niet voor een retourverzending zijn geschikt (bijvoorbeeld download producten) of snel bederven of waarvan de vervaldatum zou worden overschreden

2. voor de levering van audio- of video-opnamen of software is door de consument als de drager geleverd ontzegeld.